Varlık Keşfi Ve Yönetimi

Çeşitli tarama araçları ile bizzy üzerinden düzenli varlık keşfi başlatabilme. Tespit edilen yeni varlıkların otomatik olarak gruplanması ve durumu değişikliği yani kapatılan veya açılan varlıkların takibi.


Tarama Ve Araç Yönetimi

Entegre edilmiş araçlar ile bizzy üzerinden otomatik zafiyet taraması başlatabilme/planlayabilme.


Pentest Bulgu Yönetimi

Gerçekleştirilen pentest çalışmalarının sonuçlarının bizzy üzerinde gösterimi.


Zafiyet Ve Varlık Önceliklendirme

Oluşturulan risk skorlarına göre sistem içerisinde yer alan en kritik varlık ve zafiyetler belirlenir. Belirlenen bu varlık ve zafiyetler öncelikli olarak aksiyon alınması için anasayfada kullanıcılara bildirilir.


Zafiyet Eşleştirme Ve Birleştirme

Çeşitli tarama araçlarından gelen aynı zafiyetlerin, konsolide edilerek tek bir zafiyet olarak gösterilmesi Pentest çalışmaları, otomatik tarama araçları, kaynak kod analizleri, SIEM alarmları gibi birçok farklı sonucun bir arada gösterilmesi.


Detaylı Bulgu Takibi

Her zafiyette yer alan durum bilgisi sayesinde, ilgili zafiyet üzerindeki çalışma ve kapatılma durumlarının gözlemlenebilmesi. İlgili SLA süresinde kapatılmadı ise bu konuda yöneticilerin e-posta ve bizzy üzerinde yer alarmlar ile bilgilendirilmesi, İlgili bulgu üzerinde hangi kullanıcı tarafından, hangi tarihte hangi değişikliğin yapıldığının verilerinin saklanması. Bulgu durumu kapatılırken kanıt ekleme özelliği.


Otomatik Gruplama Ve Etiketleme

Her zafiyette yer alan durum bilgisi sayesinde, ilgili zafiyet üzerindeki çalışma ve kapatılma durumlarının gözlemlenebilmesi. İlgili SLA süresinde kapatılmadı ise bu konuda yöneticilerin e-posta ve bizzy üzerinde yer alarmlar ile bilgilendirilmesi, İlgili bulgu üzerinde hangi kullanıcı tarafından, hangi tarihte hangi değişikliğin yapıldığının verilerinin saklanması. Bulgu durumu kapatılırken kanıt ekleme özelliği.